ถังบำบัดน้ำเสีย คืออะไร

ถังบำบัดน้ำเสีย คือระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งน้ำเสียต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ภายในจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมออกแบบมา เพื่อให้เหมาะสมกับระบบนั้น
ผลลัพธ์การบำบัดน้ำเสียของเรา

ภาพน้ำเสียก่อน และ หลังการบำบัดน้ำเสีย จากระบบ Water Re-use รุ่น MAX-100-90QAG (REUSE) น้ำเสียก่อนเข้าระบบมีสีดำขุ่น มีค่า BOD สูง พอผ่านระบบการบำบัดน้ำเสียแล้วน้ำใส สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 
น้ำเสียผ่านการบำบัดแล้ว
ถังบำบัดน้ำเสีย

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส เอ็มเทค

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

ผลิตถังเก็บน้ำ

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 30000 ลิตร

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

ถังเก็บน้ำ

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

บริการของเรา

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดน้ำเสีย m-tech
บริการหลังการขาย

ตัวอย่างงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ

สุดยอดนวัตกรรม การบำบัดน้ำเสีย
Water Reuse

ทำไมต้องเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย?

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เกิดจากผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจเรื่องการบำบัดน้ำเสีย หรือขาดการดูแล บำรุงรักษา ทำให้เกอดความเสียหาย เลือกระบบการทำงานที่ผิดพลาด จึงทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ราคาและขนาดถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย M-TECH
ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตร
ถังบำบัดน้ำเสีย M-TECH
ถังบำบัดน้ำเสีย 20000 ลิตร
ถังบำบัดน้ำเสีย M-TECH
ถังบำบัดน้ำเสีย 30000 ลิตร
ถังบำบัดน้ำเสีย M-TECH
ถังบำบัดน้ำเสีย 40000 ลิตร
Powered by MakeWebEasy.com