5 ข้อควรรู้ในการเลือกถังเก็บน้ำดับเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Last updated: 8 ธ.ค. 2566  |  331 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถังเก็บน้ำดับเพลิงสำเร็จรูป

ถังเก็บน้ำดับเพลิง

คู่มือความปลอดภัยการป้องกันและความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม, การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และเมื่อพูดถึงการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม, ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาสเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก. ถังเก็บน้ำดับเพลิงไม่เพียงแต่ต้องมีความทนทานและแข็งแรงเท่านั้น, แต่ยังต้องตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมด้วย สิ่งสำคัญที่เราต้องใส่ใจนี้เป็น 

5 ข้อควรรู้ในการเลือกถังเก็บน้ำดับเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  1. ข้อกำหนดของกฏหมายที่ต้องรู้!!

ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงถังเก็บน้ำดับเพลิง, กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 ซึ่งบังคับใช้กับโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ดังนี้:

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้: ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ครอบคลุมทั้งอาคาร​​.


ระบบน้ำดับเพลิง: ต้องจัดเตรียมสำรองน้ำดับเพลิงให้เพียงพอที่จะจ่ายให้อุปกรณ์หรือเครื่องดับเพลิงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที​​. ซึ่งการสำรองปริมาณน้ำดับเพลิงจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย


การตรวจสอบ, ทดสอบ, และบำรุงรักษา: โรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการทำงานตลอดเวลาโดยมีการจัด​​การฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย: จัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดเพื่อความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน​​.
            ข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญในการรับรองว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงงานมีความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อมที่อาจเผชิญกับอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสากหรรมแล้ว.

2. เลือกประเภทถังเก็บน้ำดับเพลิงคุณภาพดี

การเลือกประเภทของถังเก็บน้ำดับเพลิงขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของสถานที่, งบประมาณ, และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย. แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุด. โดยที่นิยมมี 3 ประเภทนี้

1. ถังเก็บน้ำผลิตจากเหล็ก (Steel Tanks)
คุณสมบัติ: ถังเหล็กมีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอได้ดี สามารถทนต่อแรงดันสูงและเหมาะสมสำหรับการใช้งานในระยะยาว.
ข้อจำกัด: สามารถเกิดสนิมได้ง่ายหากไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม และมีน้ำหนักที่สูงทำให้การติดตั้งและขนส่งมีความซับซ้อนมากขึ้น.
การใช้งาน: เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความต้องการถังน้ำขนาดใหญ่และต้องการความทนทานสูง.
2. ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Tanks หรือ ถังน้ำ FRP)
คุณสมบัติ: มีความทนทานต่อการกัดกร่อน น้ำหนักเบา และมีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ.
ข้อจำกัด: อาจมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าวัสดุอื่นๆ และอาจไม่เหมาะกับสถานที่ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ.
การใช้งาน: เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการถังน้ำดับเพลิงที่มีน้ำหนักเบาและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ.
3. ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Reinforced Tanks)
คุณสมบัติ: มีความทนทานสูง ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน.
ข้อจำกัด: มีน้ำหนักที่สูงมาก ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งที่มาก และมีความซับซ้อนในการก่อสร้าง.
การใช้งาน: เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความทนทานและความเสถียรภาพสูงในระยะยาว.

***ข้อควรรู้ เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานของเราจะดีที่สุดครับ

3. ตรวสอบมาตรฐานและการรับรองความปลอดภัย

 มีมาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานถังเก็บน้ำดับเพลิงที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า มีความจุเพียงพอสำหรับความต้องการดับเพลิงของพื้นที่ที่คุ้มครอง และต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ พร้อมสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินตลอด และทนทานต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก

4. การติดตั้งถังเก็บน้ำดับเพลิงให้เหมาะสม

 การติดตั้งถังเก็บน้ำดับเพลิงต้องทำโดยผู้มีความเชี่ยวชาญและตามข้อกำหนดทางเทคนิค. นอกจากนี้ยังมีการกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเป็นประจำ กระบวนการติดตั้งถังเก็บน้ำดับเพลิงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและการบูรณาการที่เหมาะสมกับระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่มีอยู่
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างกระบวนการติดตั้งคือการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับถัง ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความใกล้ชิดกับสถานที่ การเข้าถึงรถดับเพลิง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ล้มเหลว นอกจากนี้ ตำแหน่งของถังควรช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายระหว่างการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ปริมาณถังเก็บน้ำความจุเป็นต้น

5. การดูแลรักษาเพื่อยึดอายุการใช้งาน


การบำรุงรักษาถังเก็บน้ำดับเพลิงเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การทำความสะอาด และการทดสอบวาล์ว ปั๊ม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นระยะ ปัญหาหรือการทำงานผิดปกติใดๆ ที่ระบุควรได้รับการแก้ไขโดยทันทีเพื่อป้องกันความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเหตุฉุกเฉิน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิตและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับการบำรุงรักษาถัง หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพื่อขอคำแนะนำ
โดยสรุป การติดตั้งและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำดับเพลิงอย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิง การเอาใจใส่ต่อสถานที่ กำลังการผลิต การเลือกวัสดุ และการยึดมั่นในกิจวัตรการบำรุงรักษาจะส่งผลต่อความปลอดภัยและการป้องกันโดยรวมของถังเหล่านี้ด้วย

 

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ถังเก็บน้ำดับเพลิงควรพิจารณาจากงบประมาณ ราคา พื้นที่ ข้อกฏหมายที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ปริมาณความจุถังเก็บน้ำ 100000 ลิตร 

 

 รีวิวการติดตั้งถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 100000 ลิตร

 

 ถังเก็บน้ำดับเพลิงมีกี่ขนาด?

กระบวนการผลิตถังเก็บน้ำดับเพลิงจะมีขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายโดยการผลิตถังจะมีขนาดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาส ขนาด 50000 ลิตร

ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาส ขนาด 60000 ลิตร

ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาส ขนาด 70000 ลิตร

ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาส ขนาด 80000 ลิตร

ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาส ขนาด 90000 ลิตร

ถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์กลาส ขนาด 100000 ลิตร

ทั้งนี้กระบวนการผลิต จะสามารถออกแบบตามหน้างาน หรือตามความต้องการได้

 

 

 

ปรึกษาการใช้งาน การติดตั้งถังสำรองน้ำดับเพลิงฟรี!! 

บริษัท เอ็ม-เทค วอเตอร์โซลูชั่น จำกัด

ผู้ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่ายถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานใหญ่ : 268/13 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

Tel : 092-4392509, 096-9314999, 034-446877

Facebook : https://www.facebook.com/mtechwatersolution

Line : @m-tech

E-mail : Sales@m-tank.com

Website : www.m-tank.com , www.m-techwatersolution.com

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=FDOyxhYJ7i4

Tiktok : https://www.tiktok.com/@mtech_official

Powered by MakeWebEasy.com