5 ส่ิงต้องรู้ก่อนเลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

Last updated: 16 มิ.ย. 2565  |  650 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถังบำบัดน้ำเสียที่ควรรู้

เลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้า เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำในแต่ละวัน วันนี้แอดมินจะมาบอกเกณฑ์การเลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสียมีดังนี้

5 ส่ิงต้องรู้ในการเลือกถังบำบัดน้ำเสีย

  • แหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากไหน?

ก่อนการเลือกถังบำบัดน้ำเสีย ต้องรู้แหล่งที่มาของน้ำเสียก่อน เพราะคุณภาพน้ำเสียแต่ล่ะที่ จะมีค่า BOD หรือ ค่าความสกปรกไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสีย และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ของวิศวกร ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

ถ้าหากเราเลือกถังบำบัดน้ำเสีย โดยที่ไม่ได้รู้คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด จะทำให้เกิดความเสียหาย หากถังบำบัดที่เราเลือกใช้ ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามที่ต้องการ ต้องทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบตามมาอีก

 

  • ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในแต่ล่ะวันมีกี่ลิตร

สิ่งที่เราต้องรู้ข้อต่อมา คือ ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ต่อวันมีขนาดกี่ลิตร หรือกี่ลูกบาก์ศเมตร เพื่อจะได้เลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสีย ให้เหมาะสม ไม่เล็กหรือมีขนาดใหญ่เกินไป

เช่น ปริมาณน้ำเสียที่เราใช้ต่อวัน 10000 ลิตร เราควรเลือกถังบำบัดน้ำเสียให้สูงกว่าปริมาณที่เราใช้เล็กน้อย เพื่ออัตราการบำบัดน้ำเสียจะไม่โหลดเยอะจนเกินไป

วิธีคิดคำนวณปริมาณน้ำเสียที่ใช้ต่อวัน

คอนโดมิเนียม จำนวน 100 ห้อง จะมีปริมาณการใช้น้ำเสียกี่ลิตรต่อวัน

เราคิดได้จาก 1 คน มีการใช้น้ำเสีย 200 ลิตร/คน/วัน

ถ้าคอนโดมิเนียม 1 ห้อง พักห้องล่ะ 2 คน คือ ปริมาณการใช้น้ำ 400 ลิตร/ห้อง

ดังนั้น น้ำเสียจำนวน 100 ห้อง จะมีปริมาณการใช้ 40,000 ลิตร หรือขนาด 40 ลบ.ม.ต่อวัน

เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆ จากสูตร  จำนวนคน x 200 x จำนวนห้อง = ปริมาณน้ำเสีย

 

  • ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมคือแบบไหนดี

ถ้าหากเราทราบปริมาณน้ำเสียและแหล่งที่มาแล้ว เราก็จะเลือกได้ว่าถังบำบัดน้ำเสียควรเลือกใช้ระบบแบบไหน ระบบเลี้ยงเชือจุลินทรีย์แบบเติมอากาศ หรือเลือกแบบไม่เติมอากาศ หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ก็ดูว่าเราต้องเลือกการบำบัดสารเคมีที่ปนเปื้อนมาก่อนหรือไม่

 

การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียจะมีกฏหมายควบคุม ประเภทของอาคาร เพื่อบ่งบอกว่า ระบบของเราหรือโครงการที่เรากำลังจะสร้าง เป็นแบบขนาดใหญ่ เติมอากาศหรือไม่


  • กฏหมายควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องศึกษากฏหมายสำหรับอาคาร ประเภทของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างด้วยว่า เราจะเลือกใช้ระบบชนิดใด ซึ่งมีระบุชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร ประเภท ก อาคาร ประเภท ข และอาคารประเภท ค เป็นต้น

เพื่อป้องกันความผิดพลาด หรืออาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานราชการนั้นๆ


  • พื้นที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

การเลือกพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม จะส่งผลดีต่อผู้ใช้งาน หรือเจ้าของโครงการเอง ก่อนสั่งซื้อเราควรจัดเตรียมตำแหน่งวางถังบำบัดให้เรียบร้อย ควรอยู่ห่างจากจุดที่ผู้คนอาศัย เพื่อป้องกันกลิืนรบกวน 

และยังสามารถเลือกได้ว่า พื้นที่ติดตั้ง เราควรเลือกแบบพื้นที่ตั้งพื้นหรือ ควรจะเลือกแบบฝังดิน

Powered by MakeWebEasy.com